curriculum

Thời gian nhập học

Khóa 2 năm Khóa học 1 năm 6 tháng
Thời gian nhập học Tháng 4 Tháng 10
Thời gian học 2 năm 1 năm 6 tháng
Giờ học 1200 giờ 7 ngày một ngày
Tình trạng cư trú Du học Du học

Phân chia giờ

Khóa học tiếng Nhật, có các lớp sáng và chiều. Từ thứ hai đến thứ 6, một ngày có học 3 giờ.Lớp học sáng hay chiều được quyết định bởi kì thi nhập lớp, và buổi phỏng vấn.Khi nhập học nếu là sinh viên của lớp học sáng thì sẽ không có thay đổi tới khi ra trường.

Buổi sáng Chiều
Hướng dẫn 1 09:00 ~ 09:45 13:10 ~ 13:55
Hướng dẫn 2 09:45 ~ 10:30 13:55 ~ 14:40
Hướng dẫn 3 10:50 ~ 11:35 15:00 ~ 15:45
Hướng dẫn 4 11:35 ~ 12:20 15:45 ~ 16:30

Tính năng lớp học

Mỗi lớp có một lớp chủ nhiệm để các lớp có thể được dạy trong một bầu không khí nhẹ nhàng. Chúng tôi bắt đầu các lớp học trong cuộc trò chuyện thú vị mỗi ngày để cải thiện kỹ năng trò chuyện và cải thiện động lực và khả năng của học sinh thông qua các bài kiểm tra cuối tuần và bài kiểm tra cuối kỳ.

Nội dung lớp học

Trình độ cơ bản (6tháng)

Đạt mục tiêu Để trau dồi khả năng cơ bản của Nhật Bản và có được 4 chức năng
Văn bản / Từ vựng Hiragana, katakana, học chữ Hán cơ bản được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
Nghe / Vẽ Khả năng trò chuyện hàng ngày đơn giản, kiểm tra khả năng tiếng Nhật Vượt qua N5, N4
Bạn có thể nghe cuộc trò chuyện ngắn nói chậm trong cuộc sống hàng ngày
Viết Viết có thể ở cấp độ văn bản ngắn
Đọc Đạt được ngữ pháp ở cấp độ N5. Đọc hiểu ngắn

Trung cấp (3tháng)

Đạt mục tiêu Hoạt động và hoàn thành các biểu thức cơ bản. Tu luyện hiểu biết toàn diện để bạn có thể chuyển sang học "trung cấp" mà không cần chú trọng nhiều vào việc đọc
Văn bản / Từ vựng Tiếp thu từ vựng và chữ Hán cơ bản (khoảng 300 ký tự) Thu thập từ vựng của bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật cấp độ N4, N3
Nghe / Vẽ Kỹ năng đàm thoại đơn giản hàng ngày / Kiểm tra trình độ tiếng Nhật N4, N3 đạt
Viết Bạn có thể viết nhiều câu cấp câu
Đọc Câu hiểu, câu dễ đọc

Trình độ trung cấp (6tháng)

Đạt mục tiêu Nó thu hút sự chú ý đến chủ đề tư duy, viết và thảo luận về cuộc sống và văn hóa Nhật Bản, xã hội hiện đại và khoa học. (Đã vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật N3, N2)
Văn bản / Từ vựng Có được vốn từ vựng và chữ Hán cần thiết cho cuộc sống hàng ngày như bảng hiệu, quảng cáo, tiêu đề báo chí phổ biến trong cuộc sống hàng ngày
ghe / Vẽ Nâng cao khả năng thu thập thông tin đàm thoại và cần thiết trong các tình huống hàng ngày
Nghe cuộc trò chuyện về nội dung tự nhiên và có hệ thống trong các tình huống hàng ngày và hiểu nội dung
Viết Các cấp độ có thể sử dụng các câu phức tạp và sử dụng các câu logic
Đọc Hiểu các câu với một số mức độ khó, kiểm tra khả năng ngôn ngữ tiếng Nhật N3, bài tập tương ứng N2

Trung cấp (3tháng)

Đạt mục tiêu Thi đỗ môn tiếng Nhật N2
Văn bản / Từ vựng Hiểu từ vựng, tài liệu viết bằng câu đơn giản như tạp chí báo chí, v.v.
Nghe / Vẽ Hiểu biết về cuộc trò chuyện trong nhiều cảnh khác nhau và hiểu về tin tức gần với tốc độ tự nhiên
Thực hành tiếng Nhật theo cảnh và người thân
Viết Bạn có thể giải thích một cách hợp lý chủ đề từ chủ đề, viết ý kiến ​​của riêng bạn, vượt qua bài kiểm tra cho kỳ thi dành cho sinh viên quốc tế và vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật N2
Đọc Hiểu các câu với một số mức độ khó, kiểm tra khả năng tiếng Nhật N3,2 và các bài tập tương ứng

Nâng cao (6tháng)

Đạt mục tiêu Thi đỗ môn tiếng Nhật N2
Văn bản / Từ vựng Hiểu từ vựng, tài liệu viết bằng câu đơn giản như tạp chí báo chí, v.v.
ghe / Vẽ Hiểu biết về cuộc trò chuyện trong nhiều cảnh khác nhau và hiểu về tin tức gần với tốc độ tự nhiên
Thực hành tiếng Nhật theo cảnh và người thân
Viết Bạn có thể giải thích một cách hợp lý chủ đề từ chủ đề, viết ý kiến ​​của riêng bạn, vượt qua bài kiểm tra cho kỳ thi dành cho sinh viên quốc tế và vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật N2
Đọc Hiểu các câu với một số mức độ khó, kiểm tra khả năng tiếng Nhật N3,2 và các bài tập tương ứng