greeting

理事長挨拶

Lời chào của tổng thống

Từ HESED trong tiếng Do Thái có nghĩa là Yêu thương và Thành thật, trường chúng tôi lấy chữ này làm tên trường và cũng là tiền đề cơ bản.
Trường tiếng Nhật là cánh cửa, nơi đâu tiên mà du học sinh được gặp gỡ với đất nước Nhật Bản.
Cũng là nơi du học sinh vừa nuôi dưỡng ước mơ, vừa học tập ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa, xây dựng cuộc sống tự lập và chuẩn bị hành trang cho bước tiếp theo.
Dù cho có thất vọng hay thất bại thì cũng phải cố gắng vượt qua các bức tường trở ngại.
Và chính các thầy cô ở nhà trường sẽ là người giúp đỡ các bạn vượt qua các chướng ngại đó.

Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón các bạn. Lúc nào cũng mong muốn các bạn mau chóng làm quen với cuộc sống du học sinh, thích nghi với xã hội Nhật Bản và đạt được trình độ tiếng Nhật đủ tiêu chuẩn.
Toàn thể giáo viên và nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu về các nền văn hóa và có thể nói nhiều ngôn ngữ sẽ hỗ trợ cho các bạn nhiều mặt từ việc học tập, cuộc sống sinh hoạt, đến việc thi cử vào các trường đại học và trung cấp.
Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức mình để các bạn có thể tiếp tục nuôi dưỡng ý chí,vươn đến ước mơ và đạt được mục tiêu của chính mình.