setagaya

Trường ngoại ngữ HESED Setagaya không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn cung cấp hướng dẫn cho từng mục tiêu. Bạn sẽ học tiếng Nhật tốt trong giờ học vượt quá tiêu chuẩn. Quan tâm về nơi cư trú và cuộc sống là hoàn hảo. Bạn có thể tự tin bước vào