dormitory

Để đảm bảo sự an tâm, sinh viên có thể tập trung hơn cho việc học của mình thì chúng tôi sẽ lựa chọn giới thiệu các khu kí túc gần trường, an toàn, giá cả hợp lí.