SCHOOL LIFE

Trường ngoại ngữ HESED thực hiện các sự kiện khác nhau trong cuộc sống sinh viên. Ngoài ra, giáo viên và giáo viên hướng dẫn cuộc sống hàng ngày luôn hướng dẫn thông qua các cuộc phỏng vấn, v.v., về cách cư xử và các quy tắc của cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản và cách đối phó với các vấn đề