admission

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi nhập HESED, dòng đơn xin nhập học và xin thị thực, các khóa học, học phí và các thông tin khác.
Chúng tôi sẽ đề xuất một kế hoạch du học tại Nhật Bản phù hợp với nhu cầu của bạn, vì vậy xin vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi