schedule

Lịch trình hàng năm

Tháng 1Ngoại khóa / tiệc mừng năm mới
Tháng 2Cuộc thi hùng biện / lễ hội văn hóa
Tháng 3Lễ tốt nghiệp / giờ học ngoại khóa / nghỉ xuân
Tháng 4Lễ nhập học năm học mới / ngắm hoa anh đào
Tháng 5Giờ học ngoại khóa ( tham quan desneyland, tuần lễ vàng)
Tháng 6Kì thi dành cho lưu học sinh EJU
Tháng 7Kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT
Tháng 8Nghỉ hè
Tháng 9Thi cuối kì, huấn luyện phòng tránh thiên tai
Tháng 10Lễ nhập học kì tháng 10, chuẩn bị thi vào các trường tiếp theo
Tháng 11Kì thi dành cho lưu học sinh EJU
Tháng 12Thi cuối kì, kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT, ngoại khóa ( Hakone, Yamanashi )

※Những nội dung bên trên, tùy theo hiện trạng của trường mà có thể sẽ thay đổi.