application

Giáo viên kỳ cựu sẽ dạy cẩn thận từ người mới bắt đầu.
Về khóa học, chúng tôi sẽ cho bạn thấy các yêu cầu ứng dụng như thời gian nhập học, thời gian tiếp nhận, thời hạn và học phí.

Trình độ ứng dụng Những người đã hoàn thành 12 năm học
Những người có đủ sức mạnh kinh tế để học tập tại Nhật Bản
Khóa học Khóa học 1 năm 6 tháng
Khóa học 2 năm
Thời gian tuyển dụng Nhập học tháng 1 (Tuyển dụng bắt đầu từ tháng 6 năm trước)
Nhập học tháng 4 (Tuyển dụng bắt đầu từ tháng 9 năm trước)
Nhập học vào tháng 7 (Tuyển dụng bắt đầu vào tháng 1 cùng năm)
Nhập học vào tháng 10 (Tuyển dụng bắt đầu vào tháng 4 cùng năm)
Tài liệu đã nộp sinh viên nhập học cần chuẩn bị
 • Hồ sơ nhập học ( theo mẫu của trường)
 • Sơ yếu lí lịch (theo mẫu của trường)
 • 7 tấm ảnh 3x4 chụp trong vòng ba tháng gàn đây
 • bằng tốt nghiệp trường học cuối cùng, bảng điểm của trường cuối cùng
 • Chứng nhận năng lực, hiểu biết tiếng Nhật
 • Bản phô-tô sổ hộ chiếu
Người bảo lãnh tài chính cần chuẩn bị Nếu sinh viên là người chi trả học phí cho mình
 • Chứng nhận số dư tài khoản tiết kiệm mang tên sinh viên
 • Chứng minh điều trên
  (Giấy chứng nhận thời gian làm việc, thu nhập trong 1 năm của công việc hiện tại)
Trường hợp bố mẹ, gia đình là người chi trả tài chính cho sinh viên
 1. Đơn xin chi trả tài chính ( theo mẫu của trường)
 2. Số dư tài khoản tiết kiệm của người chi trả
 3. Giấy chứng nhận công việc hiện tại của người chi trả tài chính ( có ghi thu nhập trong 1 năm)
 4. Giấy chứng nhận quan hệ cha con, mẹ con, gia đình