nihonbashi-access

Truy cập từ trung tâm thành phố

Tiếp cận tòa nhà trường học

1 phút đi bộ từ ga Toei Shinjuku Line Hamamachi