facility

Là trường học chính thức theo quy chuẩn của bộ tư pháp,chúng tôi luôn quan tâm tới sự thích ứng với cuộc sống của sinh viên, với các thiết bị có sẵn: lớp học, phòng tự học, thư viện, phòng máy tính, bộ phận chăm sóc bảo hiểm, bộ phận quản lí học liên thông, bộ phận quản lí vấn đề việc làm sau tốt nghiệp luôn chào đón sinh viên.

Đặc biệt là lớp sinh viên học tiếp sau khi kết thúc khóa học ở trường tiếng, chúng tôi có kết hợp với các trường để giúp các em nhập học, với các em tốt nghiệp đại học ở nước sở tại có năng lực tiếng Nhật đạt tới trình độ quy định, có thể tiếp tục học lên sau đại học, việc học tiếng Anh cũng được chúng tôi đặt sự quan tâm.

Thông qua tìm hiểu về các phong tục văn hóa Nhật Bản khác, chúng tôi cũng có tổ chức các ngoại khóa trải nghiệm văn hóa Nhật Bản song song với việc dạy và học. Thêm nữa, máy nước sạch cũng có sẵn, các bạn sẽ được học tập trong môi trường giống như đang được quan tâm như ở nhà mình.