life SUPPORT

日本で留学生活を始める学生たちに、これから必ず必要になる情報を集めました。

多国語対応スタッフの生活サポート 日本語、韓国語、中国語、ベトナム語、英語を話せる生活指導専門員が常駐しております。
日本での生活をバックアップ 生活上においての悩み、事故や病気のケアができる体制が設けております。
Hỗ trợ tìm việc bán thời gian Các giáo viên sẽ nghiêm túc thực hiện các liên kết với nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tạp hóa, công ty báo chí, để có thể giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng cho sinh viên về kinh tế. Thêm nữa, để có thể dễ dàng vượt qua các buổi phỏng vấn xin việc làm thêm, giáo viên sẽ hướng dẫn cho sinh viên nào có nhu cầu, bằng các giờ học tiếng Nhật miễn phí.