life

Nhân viên của HESED sẽ cố gắng hết sức để giúp những sinh viên bắt đầu du học tại Nhật Bản thích nghi với cuộc sống của người Nhật.

Hỗ trợ cuộc sống cho nhân viên đa ngôn ngữ Có những chuyên gia hướng dẫn cuộc sống có thể nói tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh.
Sao lưu cuộc sống của bạn ở Nhật Bản Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống có thể xử lý các mối quan tâm, tai nạn và bệnh tật hàng ngày.