setagaya-facility

Tất cả các phòng học đều là hướng nam, rất thoáng và sáng, tính cả các thiết bị học trực quan, tất cả các phòng học đều được gắn đầy đủ các thiết bị cần cho giờ học.
Ở tầng 1, có khu dành riêng cho việc tự học hay nghỉ ngơi của các em. Ở đó có nước sạch nóng và lạnh miễn phí, bánh mì được bán với giá rẻ cho học sinh. Ngay trước trường có đặt máy bán nước tự động.