BUỔI GIẢI THÍCH VỀ VIỆC HỌC LÊN NĂM 2021 – TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ HESED – PHÂN VIỆN NIHONBASHI

Vào ngày 07/05/2021, Trường Ngoại ngữ HESED phân viện Nihonbashi đã tổ chức buổi giải thích về việc học lên dành cho các học sinh mới nhập học.

Để mọi người có thể tiếp tục học lên một cách suôn sẻ, các thày cô giáo đã giới thiệu thông tin về rất nhiều trường đại học, trường cao học ở Nhật Bản.

Để có thể thi đỗ vào trường theo nguyện vọng của mình, hãy cùng cố gắng nhé!